Review : Sambungan III
Pemenang ketiga ialah Tengku Sofia